SẢN PHẨM
Nano bạc
Kit đo nhanh
Kit đo chất lượng nước
Kit an toàn thực phẩm
Lấy mẫu khí thụ động
Lấy mẫu khí chủ động
Electrochemical research accessories
Dụng cụ điện hóa
Sách, Hộp thí nghiệm hóa
Dịch vụ
Cá cảnh
Tư vấn

DỊCH VỤ

STT Chỉ tiêu phân tích, đo lường Phương pháp Giá (VNĐ)
1 Định lượng F-, SO42-, Cl-, NO3-, NO3-, PO43-, HCOO-, CH3COO- trong mẫu nước Sắc ký iôn 300.000*
2 Định lượng NO2-, NH4+, S2- trong mẫu nước UV-VIS 100.000*
3 Định lượng catiôn K+, Na+, NH4+, Mg2+, Ca2+ trong mẫu nước Sắc ký iôn 300.000*
4 Xác định nồng độSO2, NO2, NOx, NH3, O3trong nhà, ngoài trời và phơi nhiễm Lấy mẫu thụ động, sắc ký iôn hoặc UV-VIS **
5 Xác định nồng độ BTEX trong nhà, ngoài trời và phơi nhiễm Lấy mẫu thụ động hay chủ động, sắc ký khí **
6 Xác định nồng độ HCl, HNO3, Acid carboxylic trong nhà, ngoài trời và phơi nhiễm Lấy mẫu thụ động, sắc ký iôn **
7 Đo độ muối trong không khí Bẫy muối, Sắc ký iôn **
8 Kiểm tra nano bạc UV-VIS 100.000
9 Kiểm tra độ chuyển hóa nano bạc UV-VIS + CV + AAS 600.000
10 Phân tích BTEX trong mẫu lỏng Sắc ký khí 300.000*
11 Phân tích mẫu hấp thu thụ động SO2, NO2, NOxNH3, O3 Sắc ký iôn 320.000
12 Phân tích mẫu hấp thu thụ độngNO2, NOx, NH3 UV-VIS 120.000
13 Phân tích mẫu nước nuôi tôm   Liên hệ
14 Rửa và thay pha hấp thu của mẫu hấp thu thụ động (chưa tính giá pha hấp thu)   60.000
15 Kiểm định keo nano bạc    
16 Hiệu chỉnh máy đo pH, DO, NH3, NO2...    

* Giá trên có thể tăng tùy thuộc nền mẫu. Giảm giá khi số lượng mẫu lớn.

** Giá tùy thuộc nơi lấy mẫu, chỉ tiêu, phương pháp định lượng, thời gian lấy mẫu. Liên hệ ENBC Binh Lan để biết thêm chi tiết.

 

Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

Sở Khoa học Công nghệ - Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

CN 1: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM

CN 2: 595/208A Cách mạng tháng 8, P.15, Q.10, TP. HCM

Điện thọai: 08-39700106, Đường dây nóng: 0985714580