SẢN PHẨM
Nano bạc
Kit đo nhanh
Kit đo chất lượng nước
Kit an toàn thực phẩm
Lấy mẫu khí thụ động
Lấy mẫu khí chủ động
Electrochemical research accessories
Dụng cụ điện hóa
Sách, Hộp thí nghiệm hóa
Dịch vụ
Cá cảnh
Tư vấn
 

MẪU HẤP THU THỤ ĐỘNG LANWATSU CHO SO2, NO2, NOx, NH3, O3

Mã số Loại   Giá/ VNĐ
PS-01
Mẫu hấp thu NH3 (ngăn gió PTFE)
Mẫu hấp thu thụ động Lanwatsu dùng lấy mẫu NO2, NOx, SO2, O3, NH3
liên hệ
PS-02
Mẫu hấp thu NO2 (ngăn gió PTFE)
liên hệ
PS-03
Mẫu hấp thu NO2 (ngăn gió lưới thép)
liên hệ
PS-04
Mẫu hấp thu O3 (ngăn gió PTFE)
liên hệ
PS-05
Mẫu hấp thu O3 (ngăn gió lưới thép)
liên hệ
PS-06
Mẫu hấp thu SO2 (ngăn gió PTFE) .
liên hệ
PS-07
Mẫu hấp thu NOx (ngăn gió PTFE) .
liên hệ
* Mẫu hấp thu thụ động đã có sẵn pha hấp thu, cung cấp kèm ống ly trích.
GIẤY TẨM
Mã số
Loại
Giá/VNĐ
IF-01 Giấy tẩm cho NH3. Lọ 20 tấm.
Mẫu hấp thu thụ động Lanwatsu, Giấy tẩm
904.800
IF-02 Giấy tẩm cho NO2. Lọ 20 tấm.
904.800
IF-03 Giấy tẩm cho NOx. Lọ 20 tấm.
1.001.900
IF-04 Giấy tẩm cho O3. Lọ 20 tấm.
1.120.000
IF-05 Giấy tẩm cho SO2. Lọ 20 tấm.
904.800

DUNG DỊCH CHUẨN

Mã số
Loại
Loại ô nhiễm
Giá/VNĐ
ST-01 Chuẩn SO42- 1000 ppm. Lọ 100 ml.
SO2
1.514.000
ST-02 Chuẩn NO2- 1000 ppm. Lọ 100 ml.
NO2, NOx
1.514.000
ST-03 Chuẩn NO3- 1000 ppm. Lọ 100 ml.
O3
1.514.000
ST-04 Chuẩn NH3+ 1000 ppm. Lọ 100 ml
NH3
1.514.000
ST-05 Chuẩn SO42-, NO2-, NO3-, 1000 ppm. Lọ 100 ml.
SO2, NO2, NOx,O3
3.200.000
DUNG MÔI DÙNG CHO LY TRÍCH
Mã số
Tên hóa chất
Loại ô nhiễm
Giá/VNĐ
DM-01 Ống thuốc thử Saltzman, Hộp 50 ống.
NO2, NO2
550.000
PHỤ KIỆN
Mã số
Loại
Giá/VNĐ
TEF-01 Màng ngăn gió PTFE d = 25mm. Cái.
Mẫu hấp thu thụ động Lanwatsu, Màng ngăn gió PTFE
101.000
TEF-02 Màng ngăn gió PTFE d = 25mm. Hộp 10 cái.
904.000
TEF-03 Màng ngăn gió PTFE. Hộp 50 cái.
3.384.000
SS-01 Lưới thép d = 25mm. Hộp 10 cái.
Mẫu hấp thu thụ động Lanwatsu, Lưới thép
200.000
SS-02 Lưới thép d = 25mm. Hộp 100 cái .
1.800.000
MC-01 Màng co bao mẫu. Bao 100 cái. Mẫu hấp thu thụ động Lanwatsu, phụ kiện
50.000
  Bao bảo quản, giá treo mẫu, che mưa    
 

Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

Sở Khoa học Công nghệ - Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

CN 1: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM

CN 2: 595/208A Cách mạng tháng 8, P.15, Q.10, TP. HCM

Điện thọai: 08-39700106, Đường dây nóng: 0985714580