SẢN PHẨM
Nano bạc
Kit đo nhanh
Kit đo chất lượng nước
Kit an toàn thực phẩm
Lấy mẫu khí thụ động
Lấy mẫu khí chủ động
Electrochemical research accessories
Dụng cụ điện hóa
Sách, Hộp thí nghiệm hóa
Dịch vụ
Cá cảnh
Tư vấn

MẪU HẤP THU THỤ ĐỘNG LANWATSU CHO

SO2, NO2, NOx, NH3, O3, HCl, HNO3, CARBOXYLIC ACID

Chuẩn bị mẫu Lấy mẫu Ly trích, định lượng, tính toán
 

MẪU HẤP THU THỤ ĐỘNG LANWATSU CHO BTEX

VÀ HƠI DUNG MÔI HỮU CƠ

Chuẩn bị mẫu Lấy mẫu Ly trích, định lượng, tính toán

Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

Sở Khoa học Công nghệ - Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

CN 1: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM

CN 2: 595/208A Cách mạng tháng 8, P.15, Q.10, TP. HCM

Điện thọai: 08-39700106, Đường dây nóng: 0985714580